Stacje chemikaliów
Sterowanie instalacją
Instalacje do oczyszczania wsadowego
Urządzenie do oczyszczania osadu
Filtracja końcowa i oczyszczanie końcowe
Parowniki próżniowe

Zastosowania do procesów trawienia, fosforanowania i elektropolerowania

Trawienie, elektropolerowanie i fosforanowanie powierzchni stalowych zalicza się do elementarnych procesów obróbki powierzchniowej. Charakterystyczną cechą dla tej gałęzi przemysłu jest duże nagromadzenie produkcji generujące ogromne ilości ścieków.

LISTA KONTROLNA POBIERANIA DANYCH WYJŚCIOWYCH

Oczyszczanie ścieków dla procesów trawienia, fosforanowania i elektropolerowania

Przy oczyszczaniu ścieków należy zasadniczo odróżnić ukierunkowane oczyszczanie ścieków zawierających metale ciężkie i ścieków wolnych od metali ciężkich. Miarodajnym czynnikiem dla różnych receptur technologicznych jest materiał podstawowy (stal szlachetna, stal węglowa) jak również skład kąpieli do fosforanowania i elektropolerowania (zawierającej metale ciężkie i wolne od metali ciężkich).

Podczas obróbki stali szlachetnych powstają ścieki zawierające metale ciężkie. Trawienie stali szlachetnych odbywa się z reguły za pomocą kwasów zmieszanych przykładowo z kwasu azotowego i kwasu fluorowodorowego. Ścieki z tych procesów trawienia muszą być oczyszczane osobno, stężenia końcowe metali ciężkich wiązane są za pomocą wymiennika jonowego celem ich eliminacji.

Podczas obróbki stali węglowej (np. trawienie stalowego drutu sprężynowego) powstają ścieki wolne od metali ciężkich. Ścieki z tych procesów mogą być oczyszczane za pomocą zwykłej neutralizacji w zbiornikach wsadowych. Urządzenia do trawienia drutu z uwagi na ich duży tonaż i wysoko wyspecjalizowane procesy technologiczne winny być osobno oceniane, aby przewidzieć wydajności oczyszczania odpowiadające występującym ilościom.

W przypadku, gdy na zakończenie procesu trawienia odbywa się elektropolerowanie powierzchni, powstają ścieki o dużej zawartości siarczanów i fosforanów, które należy oczyszczać osobno. Celem usuwania nagromadzonych metali ciężkich obok procesu wymiany jonowej do eliminacji resztek metali ciężkich można alternatywnie zastosować również strącanie siarczkowe.

Ścieki zawierające fosforany pochodzące z procesów fosforanowania należy oceniać pod względem ich stężenia fosforanów (wartość graniczna wprowadzenia bezpośredniego lub pośredniego) oraz istnienia związków metali ciężkich (przykładowo niklu). W zależności od nagromadzenia należy się skoncentrować na ekonomicznie zoptymalizowanym procesie technologicznym celem utrzymania wartości pH wzgl. na usuwaniu metali ciężkich.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii:

Stacje chemikaliów
Sterowanie instalacją
Instalacje do oczyszczania wsadowego
Urządzenie do oczyszczania osadu
Filtracja końcowa i oczyszczanie końcowe
Parowniki próżniowe