Zastosowania procesów eloksalowania

Procesy eloksalowania podlegają ciągłemu rozwojowi, co stwarza szereg wyzwań w zakresie oczyszczania ścieków. Ponadto zwiększone wymagania wartości granicznych względem stężenia soli (np. siarczan, chlorek, sól całkowita) wymagają całkowitego rozpatrywania procesu eloksalowania. Obejmuje to uzdatnianie wody technologicznej i prowadzenia obiegu procesu, jak również osobne prowadzenie i oczyszczanie strumieni ścieków.

Zrealizowaliśmy m.i. skuteczne urządzenia dla poniższych technologii:

 • eloksalowanie (metoda GS),
 • wybłyszczanie elektrolityczne,
 • wybłyszczanie chemiczne
 • eloksalowanie twarde
 • anodowanie tytanowe
 • metoda TSA (anodowanie kwasem siarkowym / kwasem winnym)
 • metoda PSA (anodowanie kwasem siarkowym- fosforowym, anodowanie kwasem sulfonowym fosforowym)
 • barwienie elektrolityczne
 • barwienie organiczne
 • uszczelnienie na zimno
 • uszczelnienie na gorąco
 • proces ATL (anodowe lakierowanie zanurzeniowe)
 • nikiel chemiczny
 • Zastosowania specjalne

W zależności od planowanych procesów produkcyjnych na podstawie okna towarowego, czasu taktu oraz geometrii detalu można z góry wyznaczyć wymaganą technologię płukania, jak również wynikające stąd ilości ścieków i osadu.

LISTA KONTROLNA POBIERANIA DANYCH WYJŚCIOWYCH
+

Oczyszczanie ścieków dla procesów eloksalowania

Z uwagi na podwyższone urzędowe wymagania wobec ścieków z obecnych procesów eloksalowania nie można już oczyszczać za pomocą neutralizacji (kwaśnej/alkalicznej). Celem dotrzymania wartości granicznych wymagane jest oczyszczanie strumieni cząstkowych. W szczególności dotyczy to stężeń soli i niklu. Oczyszczanie ścieków w strumieniach cząstkowych umożliwia celowe, ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu oczyszczanie i tym samym przyczynia się do zminimalizowania kosztów chemikaliów roboczych i utylizacji osadów.

W zależności od procesu eloksalacji do oczyszczania zasadniczego ścieków stosuje się instalacje oczyszczania wsadowego.

Na zakończenie odbywa się oczyszczenie strąconego osadu. Do filtracji osadów oferujemy prasy filtracyjne o różnych wielkościach i wykonaniach. W uzupełnieniu oferujemy stacje do czyszczenia płyt filtracyjnych oraz systemy płuczące pakietów płytowych, które obniżają koszty utrzymania w należytym stanie i podwyższają trwałość tkanin filtracyjnych.

Na zakończenie procesu następuje oczyszczanie końcowe filtratu czystego na prasie filtracyjnej komorowej.

Chemikalia niezbędne do oczyszczania ścieków doprowadzane są do poszczególnych agregatów poprzez stację chemikaliów.

Popłuczyny z elektrolitycznych procesów nabłyszczania z uwagi na wysokie stężenie kwasu siarkowego i fosforowego powodują w powstawanie w procesach oczyszczania ścieków dużych ilości osadów. Stąd też popłuczyny pierwszego płukania po nabłyszczaniu elektrolitycznym zazwyczaj przekazuje się do zewnętrznej utylizacji. Możliwe jest naparowanie za pomocą parownika próżniowego. Powstający przy tym kondensat może zostać ponownie użyty jako woda płucząca do elektrolitycznego procesu nabłyszczania.

Nikiel z procesów uszczelniania na zimno można odzyskiwać np. za pomocą specjalnych instalacji wymiany jonowej. Dla tego strumienia cząstkowego oferujemy jeszcze różne inne rozwiązania technologiczne.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii:

Instalacje do oczyszczania wsadowego
Urządzenie do oczyszczania osadu
Filtracja końcowa i oczyszczanie końcowe
Parowniki próżniowe
Stacje chemikaliów
Sterowanie instalacją

Uzdatnianie wody dla procesów eloksalowania

Woda technologiczna do procesów eloksalowania winna być uzdatniana w zależności od jakości wejściowej wody pitnej. W szczególności dla potrzeb procesów barwienia i uszczelniania wymagana jest w pełni zdemineralizowana woda o najwyższej czystości (krzemian z kwasu krzemianowego) Realizowane jest to w zależności od jakości wody wejściowej za pomocą instalacji do osmozy odwróconej lub za pomocą systemu wymiany jonowej.

Dodatkowo do wytwarzania wody o przewodności poniżej 1,5 µS/cm stosowane są urządzenia do elektrodejonizacji (EDI) lub wymienniki ze złożem mieszanym. Aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu się zarodków w dejonacie używa się systemów dezynfekcji promieniowaniem UV.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii:

Filtracja wstępna
Urządzenia zmiękczające
Instalacje wymiany jonowej dla potrzeb pełnej demineralizacji
Instalacje osmozy odwróconej
Elektrodejonizacja (EDI)
Instalacje wymiany jonowej ze złożem mieszanym
Filtracja UV
Stacje chemikaliów
Sterowanie instalacją

Odzyskiwanie surowców wtórnych do procesów eloksalowania

Odzyskiwanie surowców wtórnych prowadzi do obniżenia kosztów utylizacji i umożliwia ponowne zastosowanie wzgl. odsprzedaż surowców wtórnych.

Przy czym zasadniczym warunkiem jest w tym przypadku podzielenie ścieków na strumienie cząstkowe, które następnie oczyszczane są oddzielnie. Przyczynia się to równocześnie do odciążenia wszystkich procesów.

Procesy te mogą być również dodatkowo zintegrowane z istniejącymi instalacjami.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii:

Instalacje cyrkulacyjne
Instalacja do odzyskiwania niklu (z sealingu na zimno)
Instalacja opóźniająca z regeneracją oszczędzającą
Parowniki próżniowe